Om Trimalchio Ättlingar > Stadgar
Om Trimalchio Ättlingar | Stadgar
Ättlingar äro
aderton alla
som från Trimalcio stamma
gärna vi gånga
till gästabud många
gängse i glädje och gamman

Före mat böras
förhandlingar föras
Vis man till ordförar väljes
ristare pränte
och räkne därjämte
Ord skall med ordning nu täljas

Eniga äro
ättlingar alla
Fast skall beslutena fattas
ättlingar alla
ättling ny kalla
när gammal av gästabud mattas

Ättlingar äga
ättling den vräka
som sönder och osämja samkat
diskas och denne
som gästabud trenne
saklöst i rad vi saknat
Värdpar vi fästa
till gästabud nästa
dag och datum skall nämnas
Kockarna tvenne
kostnaden nämne
genast gemensamt den gäldas

Nubbarna njutes
när samråden slutes
stop och stånka må stöna
matglada vänner
mättnad ej känner
förrn välfyllda faten är tömda

Ensamma dricke
ättlingar icke
som från Trimalcio stamma
ogärna gånga
från gästabud långa
gängse i glädje och gamman